Ν.Σ Μπαξεβανάκις, Χαρ. Παπαϊωάννου
Έλληνες Λυρικοί και Χριστιανικής λυρικής Ποιήσεως εκλεκτά μέρη. Προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ Τάξεως των Γυμνασίων
[1937, 5th edition]