Όμηρος, Δημήτριος Ν. Γουδής (σχόλια)
Ομήρου Ιλιάδα Β εκλογή (Ι-Λ). Προς Χρήσιν των μαθητών της Ε΄ Τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1938, 1st edition]