Γ. Κωστάκης, Ν. Οικονόμου
Ιστορία. Για την Γ΄ και Δ΄ του Δημοτικού Σχολείου και το Α΄ έτος συνδιδασκαλίας
[1963]