Δημ. Γιαννιάς, Δημ. Γιαννάκος
Φυσική Ιστορία δια την Ε΄ Δημοτικού Σχολείου