Παύλος Νικόδημος, Τρύφωνας Γάκης
Φυσική Ιστορία για τους μαθητάς της ΣΤ΄ Τάξεως και β΄ έτος συνδιδασκαλίας Ε΄ και ΣΤ΄