Χ. Δ Γεωργόπουλος
Φυσική Ιστορία (φυτά και ζώα της πατρίδος μας) δια την Γ΄ Τάξιν και Α΄ έτος συνδιδασκαλίας