Θ. Πατουλάς, Γ. Καραμήτσος, Α. Απόστολου
Φυσική Ιστορία (Φυτολογία-Ζωολογία-Ανθρωπολογία) για την έκτη τάξι του Δημοτικού Σχολείου