Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Εγχειρίδιον Πολιτικής Αμύνης
[1973]