Γεώργιος Ζούκης
Αναγνωστικόν Της αρχαίας ελληνικής γλώσσης
[1953, 2nd edition]