Ι. Ε. Χρυσάφης
Η σωματική αγωγή των μαθητών των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως Οδηγός του διδασκάλου
[1931, 3rd edition]