Νικολ. Παπασπύρου
Νέα Γεωγραφία Η Ελλάδα, για την Τρίτη και Τετάρτη τάξιν του Δημοτικού Σχολείου
[1939]