Κ. Κωνσταντάς, Π. Παπαδόπουλος
Φυσική Πειραματική και Χημεία ΣΤ΄ τάξεως Δημοτικού Σχολείου
[1955]