Γ. Βλέσσας, Δ. Δούκας
Φυσική και Χημεία προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1955]