Π. Γαβρεσέας, Ι. Γεωργόπουλος
Φυσική πειραματική και χημεία πέμπτης Δημοτικού
[1955, 1st edition]