Δημ. Κ. Κυριακόπουλος
Μαθήματα Φυσικής Ιστορίας για την έκτη τάξιν των Δημοτικών Σχολείων
[1930]