Ηλίας Γοντζές
Ζωολογία για τις κατώτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, τεύχος Α’
[1935]