Ευάγγελος Κ. Κοφινιώτης
Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων
[1903]