Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Αριθμητικά προβλήματα εγκεκριμένα προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1934, 1st edition]