Στυλιανός Δουφεξής
Γραμματική της Δημοτικής Γλώσσας
[1947, 1st edition]