Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Βασίλειος Δούκλιας
Ιστορία νεωτέρας Ελλάδος δια του μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1960]