Γ. Π. Κουρνούτος, Ι. Γ. Δρίβας
Βυζαντινή ιστορία δια την Ε΄ τάξιν του Δημοτικού Σχολείου
[1950]