Καφεντζής, Λυμπέρης
Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ Τάξεως των Δημοτικών Σχολείων και της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεως κατά το πρώτον έτος συνδιδασκαλίας αυτών
[1950, 1st edition]