Αντ. Ν. Χωραφάς, Σ. Ποταμιανός
Αρχαία Ελληνική Ιστορία. Δια την Δ΄ του Δημοτικού
[1937, 9th edition]