Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος
Γραμματική της Νέας ελληνικής γλώσσης (της απλής καθαρευούσης)
[1930]