Αχιλλέας Τζάρτζανος
Συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης
[1937, 6th edition]