Βασίλειος Φάβης
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των μαθητών του Γυμνασίου
[1935]