Αχ. Τζάρτζανος
Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης
[1934, 3rd edition]