Δημ. Ι. Φιλικός
Ανώμαλα Ρήμα της Αττικής Διαλέκτου. Προς χρήσιν των μαθητών του Γυμνασίου
[1929, 2nd edition]