Ευριπίδης, Θρασύβουλος Σταύρου (σχόλια)
Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Ταύροις δια την Ε΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων παλαιού τύπου και την ΣΤ΄ των Εξαταξίων Γυμνασίων νέου τύπου
[1942]