Όμηρος, Δημήτριος Ν. Γουδής
Ομήρου Οδύσσεια (Β΄ Εκλογή Α-Ε-Ζ) προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων κτλ.
[1939, 11th edition]