Λυκούργος, Ισοκράτης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Λυκούργος και Ισοκράτης. Δια την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1937]