Αρριανός (Lucius Flavius Arrianus), Λουκιανός, , Ν.Ι. Ζαφειρίου (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Αναβάσεως του Αρριανού και των Νεκρικών Διαλόγων του Λουκιανού διά την Α΄ και Β΄ τάξιν των Ημιγυμνασίων και των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1932, 3rd edition]