Ηρόδοτος, Λυσίας, Νικολ. Σ. Γκινόπουλος (σχόλια)
Ηρόδοτος εκλογαί. Προς χρήσιν της Α΄ Τάξεως των Γυμνασίων / Λυσίου Λόγοι. Προς χρήσιν της Α΄ Τάξεως των Γυμνασίων
[1927]