Θεόκριτος, Χρ. Β Λώλος (μετάφραση)
Θεοκρίτου Ειδύλλια Τεύχος Α΄
[1926]