Νικόλαος Ι. Μπέρτος
Νεοελληνικά αναγνώσματα δια τους μαθητάς της Β΄ Τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1920, 3rd edition]