Θεοφάνης Α. Κακριδής
Γραμματική της λατινικής γλώσσης προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1938, 4th edition]