Δημήτριος Π. Χατζηεμμανουήλ
Λατινική γραμματική προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων
[1900]