Κορνήλιος Νέπως (Cornelius Nepos), Ερρίκος Α. Σκάσσης (σχόλια)
Κορνηλίου Νέπωτος Βίοι (Εκλογαί) προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1938, 6th edition]