Γ. Ιούλιος Καίσαρας (C. Julius Caesar), Ιωάννης Θ. Ρώσσης (εισαγωγή, σχόλια)
C. Iuli Caesaris comentarii de bello civili, liber iii, cap. 82-104, δια την Β΄ τάξιν των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τοιαύτοις των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1925]