Ευάγγ. Π. Φωτιάδης, Ηλίας Π. Μηνιάτης, Γ. Μέγας, Δ. Οικονομίδης, Θ. Παρασκευόπουλος
Αναγνωστικόν ΣΤ΄ Δημοτικού
[1961, 3rd edition]