Βασ. Αιγινήτης
Στοιχεία Φυσικής και Χημείας τόμος Β΄ δια την Τετάρτη Τάξιν των Γυμνασίων
[1914]