Ευάγγελος Ηλ. Πεντέας
Η ηρωική Ελλάδα. Θεοί και ήρωες των αρχαίων Ελλήνων Ιστορία Γ΄ Δημοτικού