Φωκίων Φωτόπουλος
Κατήχησις και Λειτουργική περιέχουσαι την ύλην του προγράμματος της πέμπτης και έκτης τάξεως των Δημοτικών Σχολείων