Κ.Μαναράς, Π. Πούργαλης
Παλαιά Διαθήκη Γ΄ Δημοτικού