Θ. Αντωνόπουλος, Β. Παπαευθυμίου, Γ. Σαντίκος, Χρ. Σουλιώτης
Παλαιά Διαθήκη για την Γ΄ τάξη
[1949]