Γεώργιος Κ. Μαυριάς, Ηλίας Τσακίρης
Γεωγραφία των Ηπείρων
[1955, 1st edition]