Χ. Γεωργόπουλος, Σ. Λυγκώνης
Φυσική Ιστορία (φυτά και ζώα της πατρίδος μας) δια την Δ΄ τάξιν και το Β΄ έτος συνδιδασκαλίας
[1955]