Γ. Βλέσσας, Δ. Δούκας
Φυσική και Χημεία προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεως των Δημοτικών Σχολείων (πρώτο έτος συνδιδασκαλίας)
[1955, 1st edition]