Ηλ. Χ. Γοντζές
Φυσική Πειραματική για τις ανώτερες Τάξεις των Δημοτικών Σχολείων
[1933]