Ευαγ. Π. Φωτιάδης, Ηλ. Π. Μηνιάτης, Γ. Μέγας, Δ. Οικονομίδης, Θ. Παρασκευόπουλος
Αναγνωστικόν ΣΤ΄ Δημοτικού
[1972, 11th edition]